La caplutta da S. Gada

Per la caplutta da Sontga Gada exista in guid cultural-historic che sesanfla en caplutta, resp. che sa vegnir retratgs tier la Papetaria Hosang amiez il vitg.