Visetas pastoralas

Nies plevon sur Mathew Kurian  ei cheu per Vus! Giavischeis Vus da menar in discuors persunal cun el saveis Vus s’annunziar per telefon ni per mail.

Telefon: 081 947 52 41
Mail: plevon@pleivdisentis.ch